Tema-Tema Hari Guru 1972 hingga 2012

guru Tema-Tema Hari Guru 1972 hingga 2012 selamat 2BHari 2BGuru

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usahan ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

1972 – Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

1973 – Kerjasama Guru Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan

1974 – Peranan Guru Dalam zaman Sains Dan Teknologi

1975 – Guru Dengan Pembangunan Negara

1976 – Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan

1977 – Dedikasi Dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan

1978 – Guru Pembentuk Generasi Akan Datang

1979 – Muris Sejahtera Negara Jaya

1980 – Pendidikan Teras Perpaduan Negara

1981 – Pengorbanan Guru Kejayaan Masyarakat

1982 – Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu

1983 – Kepimpinan Berteladan Kesempurnaaan Pendidikan

1984 – Kepimpinan Berteladan Kesempurnaaan Pendidikan

1985 – Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan

1986 – Pendidikan Teras Nasionalisme

1987 – Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan

1988 – Guru Pengasas Pengasas Budaya bangsa

1989 – Guru Membina Budaya Ilmu

1990 – Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera

1991 – Ke Arah Pendidikan Cemerlang

1992 – Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan

1993 – Guru Inovatif Dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1994 – Guru Inovatif Dan Kreatif Menjayakan Wawasan

1995 – Permaufakatan Dan Perpaduan Menjayakan Wawasan

1996 – Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia

1997 – Guru Bestari Sekolah Bestari

1998 – Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama

1999 – Guru Berkesan Pendidikan Cmerlang

2000 – Bersatu Memertabatkan Profesion Keguruan

2001 – Memertabatkan Profesion Perguruan Tanggungjawab Bersama

2002 – Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2003 – Guru Berkualiti Aspirasi Negara

2004 – Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2005 – Guru berkualiti Pemangkin Kegemilangan

2006 – Guru Bestari Pemangkin Kegemilangan

2007 – Guru Penjana Modal Insan Gemilang

2008 – Guru Cemerlang Negara Terbilang

2009 – Guru Pembina Negara bangsa

2010 – Guru Pembina Negara bangsa

2011 – Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara

2012 – Guru Inovatif Melonjak Transformasi Pendidikan Negara

“Selamat Hari Guru”

Comments

Trackbacks

  1. […] Tajuk kat atas adalah tema Hari Guru 2012. Guru Inovatif Melonjak Transformasi Pendidikan Negara, point utama dalam ayat ini adalah guru inovatif. Inovatif berasal daripada perkataan inovasi. Maksud inovasi pulak? Tang ni saya tak dapat nak jelaskan mengikut konteks ini walaupun faham dengan makna perkataan tersebut. Dah rujuk kamus Dewas edisi ke-4 tadi tapi tak ada perkataan tepat tentang inovatif melainkan inovasi yang bermaksud baru. Nak imbas semula tema-tema Hari Guru dari tahun 1972 lagi boleh baca kat sini. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge